Skladování, dopravníkové systémy

Dopravníkový systém pro skladování, rozdělujeme do dvou skupin 

Základním rysem statického skladu   je regálový systém. Mezi regály je umístěna zavážecí dráha , která slouží k navezení a odvezení materiálu. Nevýhoda statického skladu spočívá v převěšování(manipulace navíc oproti dynamickému skladu). Tento sklad je vhodný pokud máme od jednotlivých položek malé množství a expedici provádíme stylem "nákupu" . Obsluha projíždí mezi poli regálů a na trolej umisťuje požadované kusy. Ty následně po dopravníkovém systému převeze k nakládce.

  Dynamický skladový  systém. Slouží převážně pro uskladnění a manipulaci s větším množství položek.Při naskladnění doveze obsluha celý vláček a zařadí ho do pole. Při následné vyskladnění opět bere celý vláček, který převáží k nakládce.

Dopravníkový systém může být vícepatrový, díky této variantě můžeme na stejný prostor uskladnit větší množství.

Další zajímavou mmožností využití dopravníkového systému  je při výrobě. 

Jako vozíky slouží takzvané troleje